4/8 Door Rianne Meijerman, Hoofd van User Onboarding & New Business Development

Hoe maak je van jouw vitaliteitsprogramma voor werknemers een succes?

De aanhoudende wereldwijde gezondheidscrisis laat zien hoe belangrijk het is voor bedrijven om een cultuur te creëren waarin duurzame inzetbaarheid en het welzijn van werknemers centraal staat. In deze blog kijken we naar de redenen waarom de bestaande aanpak met alleen gezondheidschecks niet voldoende is. Daarnaast lees je tips hoe je van jouw vitaliteitsprogramma wél een succes kunt maken.

REDENEN WAAROM VITALITEITSPROGRAMMA’S VAAK TEKORTSCHIETEN

De afgelopen maanden heb ik met tientallen CEO’s, chief HR officers en business leaders gesproken over hun strategie omtrent vitaliteit op de werkvloer.

Uit deze gesprekken blijkt duidelijk dat er een onvervulde behoefte is als het gaat om de vitaliteit van medewerkers. De investeringen die veel bedrijven maken in het welzijn van hun medewerkers brengen vaak niet het gehoopte resultaat.

Tegelijkertijd lijkt er consensus te zijn dat investeren in de gezondheid van werknemers juist nu cruciaal is. Bedrijven zien het investeren in deze programma’s ook steeds vaker als strategische troef, in plaats van een noodzakelijk kwaad om de kosten van ziekteverzuim onder controle te houden.

De grote vraag die leiders zichzelf daarbij stellen: “hoe kunnen we met een vitaliteitsplan écht een impact maken op het welzijn van het personeel?”

VITALITEITSPROGRAMMA’S VOOR WERKNEMERS: VEELVOORKOMENDE OORZAKEN VAN TEGENVALLENDE RESULTATEN

Dit zijn enkele van de meest genoemde redenen waarom welzijnsprogramma’s niet aan de verwachtingen voldoen:

“Alleen toegankelijk voor een selecte groep”

Veel organisaties stellen health checks alleen beschikbaar voor het topmanagement en toptalent. Als gevolg zie je alleen verbetering in de gezondheid van een fractie van alle werknemers.

“Niet gericht op de werknemers die er het meeste baat bij hebben”

Hoewel een algemene gezondheidscheck zinvol is voor alle werknemers, zijn het vaak niet de gezonde werknemers die zorgen voor het hoogste ziekteverzuim. In plaats daarvan zouden vitaliteitsprogramma’s juist ook moeten aansluiten op de behoeften van degenen die het meest baat hebben bij een gezondere leefstijl.

“Te algemeen”

Veel bedrijven zien dat een one-size-fits-all benadering niet werkt. Een vitaliteitsprogramma moet juist aansluiten op de individuele behoeften en omstandigheden.

“Niet genoeg focus op mentaal welzijn”

Praten over mentale gezondheid zit helaas nog steeds in de taboesfeer. Helaas zien we recent weer een sterke stijging in het aantal klachten gerelateerd aan stress en burn-out. Een goed welzijnsprogramma zou daarom ten minste moeten bestaan uit een fysiek én mentaal component.

“Slechte data”

Te vaak moet het management nog afgaan op gevoel of aannames bij het meten van het welzijn van werknemers. Een gebrek aan harde data maakt het lastig om de effectiviteit en doelgerichtheid van welzijnsinitiatieven te meten en te optimaliseren.

“Managers nemen geen initiatief”

Het gebeurt ook regelmatig dat de HR-afdeling volledig verantwoordelijk is voor het welzijnsprogramma voor werknemers. Het gevolg? Managers van andere afdelingen zijn niet betrokken, stellen zich passief op, en belangrijke informatie wordt niet voldoende gedeeld in de teams.

“Start-stop initiatief”

Het is voor bedrijven een trend om bijvoorbeeld “welzijnsweken” te organiseren. Hoewel de intentie hiervan goed is, kan de gezondheid van werknemers alleen écht verbeteren wanneer het een onderdeel is van een meer-jarenstrategie en niet incidenteel op de agenda komt.

“Persoonlijk welzijn maakt geen onderdeel uit van de bedrijfscultuur”

Stressfactoren, zoals gebrekkig performance management of lange werkdagen, zijn barrières voor een goede mentale gezondheid. Wanneer de bedrijfscultuur geen rekening houdt met persoonlijk welzijn, dan tast dat ook de geloofwaardigheid van een vitaliteitsplan aan, waardoor eventuele resultaten uitblijven.

11 TIPS OM VAN JOUW VITALITEITSPROGRAMMA EEN SUCCES TE MAKEN

Werknemers zijn je meest waardevolle bezit, dus het is logisch om te investeren in hun fysieke en mentale gezondheid. Hier volgen een aantal tips om van jouw welzijnsstrategie een succes te maken.

# 1 – Status quo: waaruit bestaat het huidige vitaliteitsprogramma en wat is de impact?

Een nieuwe welzijnsstrategie aan het bepalen?

Begin met het in kaart brengen van alle activiteiten die nu al in je organisatie gebeuren.

Krijg inzicht in de uitgaven voor deze activiteiten en bekijk welke initiatieven écht impact hebben.

Het zou kunnen dat in delen van de organisatie bijvoorbeeld al gezondheidschecks, yogalessen of kookcursussen georganiseerd worden.

Vaak kom je dan tot de conclusie dat er al een behoorlijke investering wordt gedaan in vitaliteit en dat het zinvol is om een integraal plan te maken en de impact te gaan meten.

 

# 2 – Bepaal hoe je wil investeren in duurzame inzetbaarheid

Door de gezondheidsuitdagingen van je medewerkers te begrijpen, succes te definiëren, de juiste vitaliteitspartners te selecteren en de resultaten te meten, krijg je beter inzicht welke investeringen nodig zijn en wat het rendement is.

Investeer in de elementen die het meeste impact hebben.

Het is hierbij vooral belangrijk te kijken naar de behoeften van werknemers die het meeste risico lopen op gezondheidsproblemen.

Uit mijn gesprekken met HR en business leaders blijkt vaak dat een minderheid van de werknemers (ongeveer 20%) voor de meeste gezondheidsgerelateerde kosten zorgen.

Deze werknemers kunnen last hebben van chronische of leefstijlgerelateerde gezondheidsproblemen, zoals een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of diabetes type 2. Bovendien hebben ze mogelijk speciale ondersteuning nodig op het gebied van mentale of financiële gezondheid.

De beste benadering voor de gezondheidsuitdagingen van deze 20% verschilt per bedrijf. Hierdoor is de samenwerking met vitaliteitspartners, zoals bedrijfsartsen en aanbieders van vitaliteitsprogramma’s, de sleutel tot het vinden van de beste aanpak.

 

# 3 – Kijk verder dan de behoeften van een kleine groep

Een vitaliteitsprogramma kan niet succesvol zijn als het niet aansluit op de behoeften van werknemers op alle niveaus in de organisatie.

Hiervoor zijn echter wel financiële middelen nodig.

Als je in verschillende delen van de organisatie op weerstand stuit m.b.t. het financiële plaatje, dan kun je het beste in gesprek gaan over de kosten en gevolgen als je géén investeringen doet in het welzijn van je personeel.

Maak tevens met je vitaliteitspartners een business case, waarin je de impact van een betere gezondheid zichtbaar maakt. Daarbij kun je ook valideren of de aannames met betrekking tot het rendement juist zijn.

 

# 4 – Personaliseer het welzijnsprogramma

Leefstijl, genetische aanleg, werkomgeving, gezinsleven, mentale gezondheid, stress… er zijn talloze factoren die meespelen bij iemands gezondheid.

Een succesvol welzijnsprogramma gaat verder dan een momentopname. Betrokken medewerkers die actief deelnemen aan het programma voor een langere periode zijn een voorwaarde voor succes.

Een gepersonaliseerde aanpak is dan ook essentieel om de deelname te bevorderen. Dit begint met het in kaart brengen van de huidige mentale en fysieke gezondheid door middel van het meten van de meest belangrijke datapunten en vervolgens door middel van coaching en begeleiding de werknemer de juiste handvaten te geven om de gezondheid te verbeteren.

Maak een afspraak voor een demo van Ancora Health

We kunnen helpen om een vitaliteitsprogramma samen te stellen, bestaande uit de volgende onderdelen: 

 • Data gedreven, waardoor actieplannen persoonlijk gemaakt kunnen worden
 • Coaching om de juiste gedragsverandering te ondersteunen
 • Voortgang meten om te motiveren en de impact te meten.

Plan een demo

# 5 – Maak het actiegericht

Hoewel het zinvol is om je medewerkers te voorzien van informatie over hun gezondheidsrisico’s, kun je er niet zomaar vanuit gaan dat ze op basis hiervan gelijk een gezonde leefstijl omarmen.

Het is zelfs mogelijk dat mensen door de hoeveelheid informatie niet precies weten waar ze moeten beginnen op weg naar een betere gezondheid.

Gelukkig zijn er genoeg digitale tools voor handen, zoals e-consults en app-coaching, waardoor het mogelijk is om op grote schaal persoonlijk advies te bieden die zowel de werknemer als de organisatie ten goede komen.

 

# 6 – Praat over mentaal welzijn

Sinds de start van de coronapandemie, zegt 42% van de werknemers dat hun mentale gezondheid achteruit is gegaan. Het is belangrijk om openlijk te kunnen praten over mentale gezondheid, en kenbaar te maken dat eventuele ondersteuning beschikbaar is via het vitaliteitsprogramma.

Werknemers zouden hun ervaringen in een vertrouwde omgeving moeten kunnen delen met hun leidinggevenden en collega’s

Daarnaast zouden managers getraind moeten worden om op tijd signalen op te vangen die kunnen duiden op mentale problemen, zodat ze deze proactief kunnen aanpakken. (Bedrijfsartsen kunnen waardevolle input leveren bij het samenstellen van deze training).

 

# 7 – Support van het managementteam

Voor impact door de gehele organisatie, zou de dialoog over gezondheid en welzijn – en de beschikbare ondersteuning hiervoor – heel frequent gevoerd moeten worden.

Het is hierbij essentieel dat het management en ambassadeurs in verschillende delen van de organisatie helpen bij het creëren van bewustwording omtrent welzijn. Zij vervullen een voorbeeldfunctie en kunnen goed uitdragen dat duurzame inzetbaarheid onderdeel is van de bedrijfsstrategie.

Op deze manier worden medewerkers actief geïnformeerd over het welzijnsbeleid van de organisatie, en zullen ze eerder hun behoeften uiten of vragen stellen.

 

# 8 – Maak het meetbaar

Het loont de moeite om na te denken over hoe succes er voor jouw organisatie uitziet en te bepalen hoe je dat gaat meten.

Met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve data kun je het beste het bereik en de impact van het welzijnsprogramma in kaart brengen.

Overweeg bijvoorbeeld om elk kwartaal een enquête te houden en deze te combineren met financiële data om het rendement te bepalen.

Vraag ook aan de externe partners die betrokken zijn bij het welzijnsprogramma naar de mogelijkheden om op een verantwoorde manier de gezondheid van werknemers in kaart te brengen. Zij kunnen daarbij dashboards samenstellen waarin je de aandachtsgebieden en de voortgang inzichtelijk kunt maken.

# 9 – Ga voor een langetermijnaanpak

Gedragsverandering is niet eenvoudig en het kost tijd om blijvende aanpassingen aan iemands leefstijl te maken.

Door gezonde gewoontes te stimuleren en een langetermijnvisie te houden, vermijd je het risico van start-stop gedrag.

Om ervoor te zorgen dat het nieuwe gedrag ook beklijft, kun je overwegen om ook gezinsleden te betrekken in het vitaliteitsprogramma. Als gezonde gewoonten zowel op het werk als thuis onderdeel worden van het dagelijks leven, is de kans op blijvend succes veel groter.

# 10 – Denk ‘out of the box’

Jouw organisatie is uniek, dus jouw aanpak omtrent welzijn en gezondheid zou dat ook moeten zijn.

Vitaliteitspartners kunnen helpen bij het opzetten en co-creëren van impactvolle gezondheids- en leefstijlprogramma’s.

Je kunt ook brainstormen met je zorgverzekeraar en/of bedrijfsarts om het welzijnsbeleid vorm te geven.

Een persoonlijke aanpak

Bij Ancora nemen we de tijd om voor elke klant een programma op maat te maken.

Zo werken we met één van onze klanten samen met andere leveranciers om een compleet welzijnsprogramma te kunnen bieden. Werknemers krijgen hierbij de mogelijkheid om te kiezen uit health checks, 1-op-1 coaching en/of health workshops in teamverband.

Deze flexibele aanpak resulteert tot nu toe in zeer positieve feedback van het personeel.

Bij een andere organisatie krijgen werknemers de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief onze gezondheidsprogramma’s te volgen. De werknemer betaalt hierbij een klein deel van de kosten en de werkgever de rest, waardoor het voor iedereen betaalbaar blijft. Wanneer werknemers beginnen aan een gezondheidsprogramma, kan het goed werken als ze hierin ook zelf geïnvesteerd hebben.

  Maak een afspraak voor ee demo

  # 11 – Maak gezondheid en welzijn onderdeel van de bedrijfscultuur

  Tot slot is het van cruciaal belang dat het belang van welzijn en gezondheid op het hoogste niveau van de organisatie erkend wordt, en onderdeel uitmaakt van de bedrijfscultuur.

  Werknemers vinden het steeds belangrijker om te werken voor een bedrijf dat zich bekommert om hun gezondheid en welzijn. Mensen brengen immers het grootste deel van hun dag door op het werk, en verwachten hierin steeds meer van hun werkgever.

  Het voordeel van een cultuurverschuiving richting gezondheid en welzijn, is dat werknemers echt het gevoel hebben dat er goed wordt zorggedragen voor ze en dat er een oprechte interesse is in hoe het gaat. Hierdoor zijn ze op hun beurt bewuster bezig met het welzijn van collega’s en klanten.

  En dát is weer goed voor de resultaten.

  Door een oprechte gezondheidscultuur te creëren, zullen medewerkers dus een stap extra zetten met betere bedrijfsresultaten als gevolg.

  Als één van Europa’s toonaangevende specialisten op het gebied van gezondheid en preventie, biedt Ancora een breed scala aan gezondheidsplannen voor werknemers. Onze missie is om werknemers de controle te geven over hun gezondheid, welzijn en prestaties. Dit doen we door de kracht van wetenschap, data en technologie te bundelen in een gepersonaliseerd gezondheidsprogramma dat uniek is voor elke werknemer.

  Interesse in een gratis demo per videogesprek? Klik hier om in contact te komen.

  Schrijf je in

  Schrijf je in om op de hoogte te blijven van nieuwe blogs.

  Ga voor meer informatie over privacy en databescherming naar ons privacybeleid