De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft tijdens het jaarlijkse wetenschappelijke vergadering op donderdag 29 november de Reijs Award uitgereikt aan dr. Goof Schep, sportarts bij Máxima Medisch Centrum. De award wordt eens in de vijf jaar uitgereikt aan iemand met grote verdiensten voor de sportgeneeskunde, voor wetenschappelijk werk met een maatschappelijke relevantie. Goof Schep kreeg voorafgaand aan de uitreiking het podium om de Reijs Lecture uit te spreken. Hij maakte van die gelegenheid gebruik om te pleiten voor een versnelling in het onderzoek naar en vooral ook de implementatie van het fitter maken van patiënten met kanker.

De VSG heeft dr. Schep gekozen omdat hij substantieel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het vak sportgeneeskunde tot het huidige klinische specialisme zowel in ontwikkeling en innovatie van nieuwe zorg, onderzoek als opleiding. Erik van de Sande, voorzitter van de stichting: “Het wetenschappelijk onderzoek wat hij zelf verricht heeft of geïnitieerd en begeleid is breed en vooral ook heel praktijkgericht. Het heeft daadwerkelijk verandering bewerkstelligd. Als arts en onderzoeker is hij gedreven en denkt hij bij uitstek vanuit de patiënt. Hij heeft voor de sportgeneeskunde belangrijke ontwikkelingen in gang gezet en ook anderen weten te enthousiasmeren. Máxima Medisch Centrum is een ziekenhuis waar oog is voor het verbeteren van vitaliteit en fitheid van patiënten. Het is op dit terrein een koploper ziekenhuis met een uitstekend klimaat om op dit gebied verder te innoveren.”

Daarmee refereert Van de Sande aan de rol van Schep als kartrekker op het gebied geneeskunde voor sporters. Schep en Máxima medisch centrum hebben een (inter)nationale expert functie voor het herkennen en behandelen van vaatproblemen bij wielrenners. En vooral ook voor het pionierswerk om sportgeneeskunde toe te passen op hartpatiënten, long patiënten en patiënten met kanker. Getraind wordt met principes vanuit ‘de topsport’ maar dan op maat gemaakt voor patiënten met substantieel effect op de fitheid en kwaliteit van leven. Nieuwe ontwikkelingen zijn dat de artsen in MMC dit nu ook toepassen bij  prehabilitatie (ofwel het trainen en fit maken van patiënten voor een operatie) en fit bij kanker (het optimaliseren van de lichamelijke conditie en fitheid als essentieel onderdeel van de oncologische behandeling).

Versnelling

Goof Schep pleitte in zijn Reijs Lecture voor een versnelling van implementatie van inzichten uit onderzoek naar de zorg. “Wetenschap is heel belangrijk als basis van ons vak. De manier waarop we dat nu doen leidt echter nog onvoldoende naar daadwerkelijke implementatie in de zorg.. Daadkrachtiger en actiegerichter onderzoek is nodig bij het begrijpen van het mechanisme en daarbij ontwikkelen van meest doelmatige training. Onderzoek moet ook meer focus krijgen op implementeren en optimaliseren van de aanpak van exercise as medicine in de geneeskunde bij verschillende ziektebeelden. We maken steeds vaker duidelijk dat de geneeskunde veel kan hebben aan de sportgeneeskunde. Het is wel nodig om daar samen meer stappen in te zetten en de tijd lijkt daar rijp voor. Als we goed samenwerken, kunnen we zaken versnellen. Ik zou het prachtig vinden als we op het gebied van fitheid bij kanker over vijf jaar verder zijn dan waar we met hartrevalidatie twintig jaar over hebben gedaan.”

Reijs Lecture

Het bestuur van de Vereniging voor Sportgeneeskunde heeft in 1972 de Reijs Lecture ingesteld. Deze lecture wordt uitgesproken en uitgereikt aan iemand met grote verdiensten voor de sportgeneeskunde. Bij de keuze van een kandidaat wordt in het bijzonder gelet op de maatschappelijke relevantie van het wetenschappelijk werk. De Reijs Lecture  moet  tijdens een wetenschappelijke vergadering van de VSG plaatsvinden. Aan de Reijs Lecture is de Reijs Award verbonden: een op naam gestelde plaquette, een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro.

Kijk voor meer informatie op: https://www.sportgeneeskunde.com/reijs-lecture